Đối Tác

Minh Thông PET tự hào khi trở thành một trong những đối tác đáng tin cậy của các thương hiệu lớn như:

⇒ Công ty CP Đường Quảng Ngãi – Nhà máy nước khoáng Thạch Bích

⇒ Công ty CP Nước khoáng Quy Nhơn

⇒ Nước giải khát Bidrico

⇒ Nước khoáng Sanna

⇒ Công ty Cổ phần Bia – NGK Cần Thơ

⇒ Nước uống ion kiềm thiên nhiên Saka

⇒ Công ty nước giải khát Nam Việt

⇒ Nước giải khát Nafooco

⇒ Nước khoáng Phú Ninh

⇒ Công ty TNHH SX & TM Hưng Việt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline 24/7: 097 494 88 77